FIALA, P. Rodinný dům s cestovní kanceláří [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Benešová, Romana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Sedlák, Radek

Navrhovaná známka

eVSKP id 59424