PLEVOVÁ, L. Zajištění stavební jámy v Olomouci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Miča, Lumír

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Masopust,, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 59469