POSPÍŠIL, J. Preventivní protipovodňová ochrana formou přírodě blízkých opatření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Dumbrovský, Miroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Pavlík, František

Navrhovaná známka

eVSKP id 59502