KRŠKO, M. Posouzení stability kotevního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Miča, Lumír

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Doněk,, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 59507