ZEŤKA, L. Rodinný dům s kancelářskou částí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Rusinová, Marie

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Jelínek, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 59514