BAČE, J. Ubytovací zařízení Blanice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Brzoň, Roman

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kalánek, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 120648