DANEKOVÁ, P. Dokonalost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Klodová, Lenka

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Topínková, Anita

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 117881