ŽÁK, M. Vegýna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Sterec, Pavel

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vaněk,, Tomáš

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 117930