KOHOUT, D. Zátěžový generátor zpráv DLMS/COSEM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Lieskovan, Tomáš

Práce studenta Kohouta se zabývá problematikou Smart Meteringu, konkrétně komunikačního protokolu DLMS/COSEM. V teoretické části student zevrubně popisuje princip, komunikační model a bezpečnost protokolu DLMS. V praktické části student zpracoval analyzátor a generátor DLMS zpráv. Technické zpracování je na velmi vysoké úrovni. Studentovi se podařilo nalézt bezpečnostní trhlinu v autentizačním mechanismu dostupných smart metrů, které poté byl schopen jeho aplikací využít. Generátor nabízí několik možností, jak lze na smart metry útočit. Nejstěžejnější částí práce je, že se studentovi podařilo napadnout vnitřní relé smart meteru, které slouží k odpojení odběratele od elektřiny, což je vážný bezpečnostní problém. Po formální stránce nelze práci mnoho vytknout. Občasné využívání hovorových výrazů či nepřesných vyjádření nemá vliv na celkovou kvalitu práce. Zadání bylo beze zbytku splněno. Navrhuji celkové hodnocení 95/A.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Mlýnek, Petr

Zadání považuji za splněné, kdy stěžejní část je zaměřena na návrh softwarového generátoru DLMS na bázi knihovny Gurux. Odborná úroveň i formální zpracování práce je až na pár hovorových výrazů na dobré úrovni. Interpretaci výsledků a jejich diskuse je kvalitní, hlubší diskusi bych očekával u OBIS kódů, které má generátor implementované. Také mi chybí ověření generátoru s protistranou (server-klient mimo elektroměry). Hodnotím B/88.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 118087