BERJAK, J. Automatická analýza a rozpoznávání biologických objektů v obraze pomocí fázové korelace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Ondrůšek, Čestmír

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Martišek, Dalibor

Navrhovaná známka

eVSKP id 30120