LAKOMÝ, J. Úprava křižovatky silnice I/50 x II/416 ve Slavkově u Brna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Smělý, Martin

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Sedlák, Lubomír

Navrhovaná známka

eVSKP id 95496