JIRÁTKOVÁ, M. Time management v práci stavebního manažera [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Linkeschová, Dana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hub,, Karel

Navrhovaná známka

eVSKP id 118553