BARTOŠOVÁ, P. Horský hotel s wellness centrem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Petříček, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Burianová, Lenka

Navrhovaná známka

eVSKP id 120663