DAVYDENKO, P. Podle skutečných událostí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Gravlejs, Ivars

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kohout, Martin

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 117827