KUNTOVÁ, Z. Vliv technologie provádění fasádního systému na cenu objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Krejza, Zdeněk

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kozumplíková, Lucie

Navrhovaná známka

eVSKP id 59552