HRÁDKOVÁ, J. SPACE RACE [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. FaVU. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Macháček, Mikuláš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hanauer, Matěj

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 117913