ŠMERDOVÁ, V. Rodinná tradice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. FaVU. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Tobola, Ondřej

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Coufal, Petr

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 117935