SOTOLÁŘOVÁ, T. Přeměření části nivelační sítě v městě Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Weigel, Josef

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Švábenský,, Otakar

Navrhovaná známka

eVSKP id 59543