SNÁŠEL, M. Objekt hlavní tribuny a ředitelství Velké ceny Brna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Šindlar, Jiljí

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Mléčka, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 59530