GLÖTZEROVÁ, K. Územní studie „Zbrojovka“ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Herzan, Radovan

Posudek oponenta

Pech, Zbyněk

eVSKP id 59582