KADLECOVÁ, K. Rodinný dům s provozovnou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Daněk, Lukáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Drobeček, David

Navrhovaná známka

eVSKP id 59589