BARIČ, F. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Klusák, Aleš

Otázka: Jak by bylo náročné přesunout navrhované řešení do vlastní infrastruktury společnosti? Technicky a (alespoň odhadem) finančně?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Koch, Miloš

Jak významně se zavedení služby dotkne stávajících procesů firmy

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 119956