KRTEK, J. Založení dálničního mostu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Glisníková, Věra

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Boštík,, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 59570