VALCHÁŘOVÁ, M. Pergo/Pedro [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Rathouský, Luděk

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Malý, Břetislav

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 117898