ŠTEFANIGOVÁ, D. Trojka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Malý, Břetislav

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Novotný, Michal

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 117906