MUCHA, P. Transformace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Gabriel, Michal

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Sobotka, Jiří

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 117912