AUEROVÁ, V. Dědeček [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Gabriel, Michal

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sobotka, Jiří

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 117919