VRÁTIL, J. Posouzení vodního díla Rouchovany za povodní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Jandora, Jan

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Jobánek, Stanislav

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 120769