SPURNÝ, M. Nerovnoměrné zatížení malých čistíren odpadních vod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Hluštík, Petr

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Macsek, Tomáš

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 120780