HANZLÍK, P. Využití zkušebních prefabrikátů pro most na místní komunikaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Klusáček, Ladislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Nečas,, Radim

Navrhovaná známka

eVSKP id 59620