VIKTORA, J. Nádraží VRT letiště Brno Tuřany [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Nový, Alois

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hladík, Antonín

Navrhovaná známka

eVSKP id 59638