KOPULETÁ, J. Monitoring stavebních konstrukcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Schmid, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Žítt, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 59632