MLÝNEK, P. Analýza a modelování datové komunikace po silnoproudém vedení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Mišurec, Jiří

Ing. Petr Mlýnek se již během bakalářského studia zapojil do řešení problémů v rámci projektů řešených s průmyslovými podniky. Spolupráce pak pokračovala i v průběhu magisterského studia. Na základě této spolupráce vyplynulo i téma dizertační práce. Během doktorandského studia se podílel na výuce řady předmětů, do řady z nich přinesl i vlastní inovativní postupy. V rámci vědecké činnosti a spolupráce na projektech MPO, AVČR, TAČR hojně publikoval a to i v prestižních časopisech s IF. Teoretické jádro dizertace je dostatečně publikováno a navíc tvoří teoretický základ řešených projektů, kde následně je teoretický základ rozpracován do řady aplikací. Logickým vyústěním je pak pokračování práce v rámci právě probíhajích projektů.

Posudek oponenta

Orgoň, Miloš

viz posudek ve formátu pdf

Pospíchal, Ladislav

viz posudek ve formátu pdf

eVSKP id 59630