PEJCHAL, M. Zaměření silnice v obci Dolní Boříkovice pro projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kratochvíl, Richard

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Vondrák, Jiří

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 120964