TUČKA, O. Identifikace kritických profilů a vyhodnocení jejich erozních a hydrologických charakteristik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Dumbrovský, Miroslav

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

PhD, Ing František Pavlík,

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 120799