PEŇÁZOVÁ, G. Vývoj kvality koleje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Svoboda, Richard

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Volejník, Miloslav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 121053