MIKULICA, A. Gymnastická hala v Púchově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Pešek, Ondřej

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Horáček, Martin

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 121071