ČÍKOVÁ, V. Návrh systému vykurovania novostavby bytového domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Vyhlídalová, Karolína

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Počinková, Marcela

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 120804