KOČÍŘOVÁ, N. Zdravotně technické instalace v provozní budově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Vrána, Jakub

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vaščáková, Alena

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 120815