BEDŘICH, M. Studie SV obchvatu Uherského Hradiště [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Radimský, Michal

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Matuszková, Radka

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 121021