BARTOŠEK, R. Rodinný dům s projekční kanceláří [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Utíkalová, Ivana

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šoulová, Eva

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 121130