VRBA, M. Nabíječka lithiových akumulátorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Garcia, Juan Bautista Arroyo

The student Marek Vrba has completed his Master Thesis in the department of Electric Engineering that is placed in the Escuela de Ingeniería y Arquitectura of the University of Zaragoza. There he has designed, built and checked a prototype of a Lithium-ion battery charger. The charger that has been designed by the student is prepared for the high load capacity of these batteries, 180 Ah, so that it is able to provide up to 16 A and to charge simultaneously up to 3 cells connected in series, each one of 3.6 V. The part of the charger’s source has been realized using a commuted source based in a FLYBACK configuration, with two MOSFET transistors. The source control it is done using Arduino, a open-source software and hardware platform used for the prototypes creation based in the microcontrollers ATMega of Atmel.Also, Arduino has been used to realized the global control of the charger. Therefore, the developed program realizes and controls the charging process of the batteries automatically, guiding the user in the several steps that have to been followed until the battery achieves its completed load. The student has completely fulfilled the requirement that were presented at the beginning of the work, he has solved the problems that have arisen in an independent way and he has shown the necessary initiative. His work is thorough, the memory has been clearly written and his design is good. The professional level is suitable to the knowledge acquired in this field. Because of all the previous reasons the present work achieves all the necessary requirements to obtain the Master degree and I recommend this Thesis for its defense with a qualification of A, 90b.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Zatloukal, Miroslav

Posudek diplomové práce Bc Marka Vrby – Nabíječka lithiových akumulátorů Student Marek Vrba zpracoval diplomovou práci z oblasti lithiových akumulátorů- jejich nabíjení. V úvodních kapitolách se zabývá základním popisem lithiových akumulátorů a baterií. Jsou zde uvedeny základní elektrochemické pochody v článcích, ale je zde řada zjednodušení a nepřesností-kovový blok, ionty jsou odebírány apod. Vzhledem k tomu, že hlavním tématem práce je nabíjecí systém je popis lithiových článků příliš strohý a postrádám detailnější rozbor transportu iontů, popis elektrochemických jevů v jednotlivých typech akumulátorů, zvláště pro LiFeYPO4. V další části se diplomant zabývá popisem jednotlivých částí budoucího nabíjecího zařízení . Jsou teoreticky popsány jednotlivé bloky. Na základě posouzení budoucích parametrů byl vybrán typ zapojení nabíjecího zdroje. Mám zde jednu připomínku- není jasné, co je teoretická část a co je vlastní návrh řešení . Ve vlastním řešení jsou uvedeny konkretní zapojení jednotlivých kroků. Ve vlastním popisu by pravděpodobně nebylo nezbytné uvádět některé obecně známé výpočty, jako např. transformátoru, systému měření proudu, resp. napětí. Také uvedení obecné hysterezní křivky je zbytečné. Ve vlastním řešení je použit mikrokontroler ATmega 328, ale v práci chybí vlastní program řízení – konstatování, že se programuje pomocí speciálního Arduino programovacího jazyka (uveden jen zjednodušený diagram) je velmi zjednodušené. Přes uvedené připomínky, diplomant splnil zadání práce, navrhl a realizoval s určitými omezeními nabíjecí systém pro konkrétní typ lithiového akumulátoru. Práce by mohla být uspořádána přehledněji, hlavně z důvodu oddělení teoretické a praktické části.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 58512