REMEŠOVÁ, K. Bytový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Čuprová, Danuše

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bílková, Andrea

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 121217