TACLÍK, M. Bytový dům v Trutnově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Smolka, Radim

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pilný, Ondřej

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 121235