KRŠKOVÁ, N. MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Dýr, Petr

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Myslín,, Jiří

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 121303