POHLUDKA, J. Sportovně - rekreační centrum Vsetín, Ohrada [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Odvárka, Antonín

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vostrejž, Dušan

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 121317