LANGAR, T. Analýza současných metod měření prostorové polohy koleje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Bureš, Jiří

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vavrečka, Libor

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 121338