STEJSKAL, R. Zlepšení a rozvíjení leadershipu a týmové práce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Putnová, Anna

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hudec, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 6323