HERTL, V. Minimalistický správce aplikací a souborů pro OS Android [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Rychlý, Marek

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Burget, Radek

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 121822