HALVA, V. Rekonstrukce poškozené části otisku prstů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kanich, Ondřej

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Drahanský, Martin

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 122139